Αξεσουάρ progeo – Εμπρός τροχοί

3in 80mm SPORT
1
3in 80mm ACTIVE SOFT
2
4in 100mm SOFT
3
4in 100mm ACTIVE SOFT
4
4in 100mm ACTIVE SPORT
5
5in 125mm SOFT
6
6in 150mm SOFT
7
6in 150mm PNEUMATIC
8
7in 175mm SOFT
9

Διαθέσιμοι
εμπρός τροχοί
ανά μοντέλο
1. 3″ 80mm SPORT Κατ' επιλογή Κατ' επιλογή Κατ' επιλογή Μη διαθέσιμο Μη διαθέσιμο Μη διαθέσιμο Κατ' επιλογή Μη διαθέσιμο Μη διαθέσιμο Κατ' επιλογή Κατ' επιλογή Κατ' επιλογή Κατ' επιλογή Κατ' επιλογή Κατ' επιλογή Standard
2. 3″ 80mm ACTIVE SOFT Optional Optional Optional Μη διαθέσιμο Μη διαθέσιμο Μη διαθέσιμο Optional Μη διαθέσιμο Μη διαθέσιμο Optional Optional Optional Optional Optional Optional Κατ' επιλογή
3. 4″ 100mm SOFT Κατ' επιλογή Κατ' επιλογή Κατ' επιλογή Μη διαθέσιμο Optional Κατ' επιλογή Standard Μη διαθέσιμο Μη διαθέσιμο Standard Standard Standard Standard Κατ' επιλογή Standard Κατ' επιλογή
4. 4″ 100mm ACTIVE SOFT Optional Optional Optional Μη διαθέσιμο Μη διαθέσιμο Μη διαθέσιμο Optional Μη διαθέσιμο Μη διαθέσιμο Optional Optional Optional Optional Optional Optional Κατ' επιλογή
5. 4″ 100mm ACTIVE SPORT Optional Optional Optional Μη διαθέσιμο Μη διαθέσιμο Μη διαθέσιμο Optional Μη διαθέσιμο Μη διαθέσιμο Optional Optional Optional Optional Optional Standard Κατ' επιλογή
6. 5″ 125mm SOFT Standard Standard Standard Μη διαθέσιμο Optional Κατ' επιλογή Κατ' επιλογή Μη διαθέσιμο Μη διαθέσιμο Κατ' επιλογή Κατ' επιλογή Κατ' επιλογή Κατ' επιλογή Κατ' επιλογή Κατ' επιλογή Μη διαθέσιμο
7. 6″ 150mm SOFT Κατ' επιλογή Κατ' επιλογή Κατ' επιλογή Μη διαθέσιμο Standard Standard Κατ' επιλογή Standard Standard Κατ' επιλογή Κατ' επιλογή Κατ' επιλογή Κατ' επιλογή Μη διαθέσιμο Μη διαθέσιμο Μη διαθέσιμο
8. 6″ 150mm PNEUMATIC Κατ' επιλογή Κατ' επιλογή Κατ' επιλογή Μη διαθέσιμο Optional Κατ' επιλογή Κατ' επιλογή Κατ' επιλογή Κατ' επιλογή Κατ' επιλογή Κατ' επιλογή Κατ' επιλογή Κατ' επιλογή Μη διαθέσιμο Μη διαθέσιμο Μη διαθέσιμο
9. 7″ 175mm SOFT Κατ' επιλογή Μη διαθέσιμο Κατ' επιλογή Standard Optional Μη διαθέσιμο Μη διαθέσιμο Κατ' επιλογή Κατ' επιλογή Μη διαθέσιμο Μη διαθέσιμο Μη διαθέσιμο Μη διαθέσιμο Μη διαθέσιμο Μη διαθέσιμο Μη διαθέσιμο

StandardStandardΚατ επιλογήΚατ επιλογή OptionalOptional Μη διαθέσιμοΜη διαθέσιμο

Αφήστε μια απάντηση