Σύνδεσμοι

Προτεινόμενοι δικτυακοί τόποι.

www.paspa.gr – Πανελλήνιος Σύλλογος Παραπληγικών
www.gmss.gr – Ελληνική Εταιρία για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας
www.pasipka.gr – Πανελλαδικός Σύνδεσμος Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων
www.pespa.gr – Πανελλήνια Ένωση Σπάνιων Παθήσεων

Ασφαλιστικά Ταμεία

www.eopyy.gov.gr – Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
www.ika.gr – Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
www.oaee.gr – Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών
www.oga.gr – Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων
www.oap-dei.gr – Οργανισμός Ασφάλισης Προδωπικού ΔΕΗ
www.opad.gr – Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου

Αφήστε μια απάντηση